Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Estudi sobre la prevalença d'alteracions morfo-estructurals de les extremitats inferiors en corredors afectats per la síndrome de la Cintilla iliotibial

Jorge Aventin Roig
Podòleg. Fisioterapeuta. Màster en Medicina Física.

Lluis Castillo Sánchez
Podòleg. Màster Oficial en Cirurgia Podològica. Membre fellow de la AAFAS.

Resum

Es practica estudi sobre la prevalença d'alteracions morfoestructurals de les extremitats inferiors en corredors afectats per la síndrome de la cintilla iliotibia. Hi participen 19 subjectes diagnosticats per la síndrome de la cintilla iliotibial als quals se'ls practica test de confirmació de diagnòstic, exploració goniomètrica del genoll i del peu, així com un examen baropodomètric. Es realitzen també enquestes sobre la intensitat del dolor i el temps que triga el dolor a aparèixer durant l'activitat física. Es conclou que el 100% dels subjectes presenta algun tipus d'alteració morfoestructural o funcional de les extremitats inferiors.

PARAULES CLAU: Síndrome de la cintilla iliotibial, genuvalgus, genuvarus, var dels peus, la torsió tibial, peu pla, peu caus, suport de la planta.

Abstract

Study is performed on the prevalence of morphostructural alterations of the lower limbs in runners affected by the syndrome iliotibia streak. Involved 19 subjects diagnosed by iliotibial band syndrome, those who underwent diagnostic confirmation test, goniometer scan of the knee and foot, and a baropodometric review. Surveys about pain intensity, pain takes time to appear during physical activity were made. We conclude that 100% of the subjects have some form of alteration, functional or morphostructural of the lower extremities.

KEY WORDS: Iliotibial band syndrome, genuvalgus, genuvarus, foot varus, tibial torsion, pes planus, pes cavus, plant support

 

 

Introducció

La cintilla o banda iliotibial és un engruiximent fibrós amb sentit longitudinal de la fàscia lata, formada per una capa de teixit connectiu que s'insereix proximalment uns cinc centímetres per darrere de l'espina ilíaca anterosuperior, al llavi extern de la cresta ilíaca (tubercle ilíac ). La seva inserció distal la realitza sobre el còndil lateral de la tíbia, al tubercle de Gerdy, adherint també, al tubercle supracondíleo del fèmur, al septe lateral intramuscular i té fibres que s'articulen directament amb la ròtula. La fàscia lata recobreix el conjunt de la cuixa variant el seu gruix en diferents parts. És més gruixuda en la part superior i lateral on rep l'expansió fibrosa del gluti major i on el tensor de la fàscia lata s'insereix, i és més prima a la part superior i medial on cobreix els músculs adductors. En el genoll, és també més gruixuda rebent expansions fibroses del tendó del bíceps femoral lateralment, del sartori medialment i del quàdriceps femoral anteriorment.

La fàscia lata té inserció a la part posterior del sacre i el còccix, lateralment a la cresta ilíaca, anteriorment al lligament inguinal, la branca superior del pubis i la part medial de la branca inferior fins a la branca inferior de la tuberositat isquiàtica i el vora inferior del lligament sacrotuberos.
Així doncs, podríem dir que l'origen proximal de la cintilla iliotibial es produeix en els components fascials dels músculs glutis major i mitjà i del múscul tensor de la fàscia lata. Creua, cap avall, la cara lateral de la cuixa i del genoll creuant sobre el còndil lateral del fèmur fins al tubercle de Gerdy.

Article complert:

Estudi sobre la prevalença d'alteracions morfo-estructurals de les extremitats inferiors en corredors afectats per la síndrome de la Cintilla iliotibial

Estudio sobre la prevalencia de alteraciones morfoestructurales de las extremidades inferiores en corredores afectados por el síndrome de la Cintilla iliotibial