Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Estudi evolutiu sobre el període post quirúrgic en la tècnica de Ogalla

LLUIS CASTILLO SÀNCHEZ
Màster Oficial en Cirurgia Podològica
Membre Fellow de l'AAFAS
Correspondència:
Passeig de la Muntanya 17 Local 08402 Granollers
www.pododent.es

RESUM

Introducció: La onicocriptosi és una afecció freqüent de la làmina unguial, que cursa amb dolor i inflamació del canal lateral de l'ungla, en què l'extrem distal d'aquesta interacciona d'una manera anormal amb el solc unguial lateral o medial, o amb tots dos , clavant i de vegades produint infecció. Existeixen nombroses tècniques quirúrgiques per solucionar la onicocriptosi, encara que ens centrarem en les tècniques de les matricectomíes químiques modificació per Ogalla, sent l'objectiu realitzar una descripció del període postquirúrgic en pacients operats de onicocriptosi per valorar la seva bona evolució clínica en aquest període postoperatori.

Material i mètode: Es va realitzar un estudi d'observació, descriptiu i prospectiu sobre una sèrie de 32 casos clínics operats de onicocriptosi en un canal unguial, sense coexistència de exostosi subungueal al quiròfan de la nostra clínica, on es va analitzar el nombre de dies de postoperatori, el nombre de cures, el nombre de recidives i quists postquirúrgics, i el nombre d'infeccions en aquest període. Es van obtenir els resultats mitjançant un full de recollida de dades durant un període postquirúrgic de dos mesos.

Resultats: En finalitzar els dos mesos de seguiment van mostrar una excel · lent evolució clínica en el període postquirúrgic de totes les variables analitzades en la tècnica de cirurgia unguial de Ogalla per solucionar la patologia de onicocriptosi.

Conclusions: L'anàlisi dels resultats obtinguts sobre les diferents variables a estudi avala la hipòtesi que el període postquirúrgic en la tècnica de la matricectomía química modificada per Ogalla ofereix una evolució clínica més satisfactòria.

Paraules clau: Onicocriptosi, solc unguial, recidives i quists postquirúrgics.

El tutor d'aquest estudi ha estat el professor de la Universitat de Barcelona Sr José Manuel Ogalla Rodríguez.
 

INTRODUCCIÓ

La onicocriptosi és una patologia unguial en què la làmina s'introdueix al canal periungueal i lesiona el rodet periungueal, a causa del continu traumatisme que provoca durant el seu creixement. És una afecció bastant freqüent que cursa amb dolor, inflamació, infecció, i limitació funcional. Es localitza principalment en el primer dit del peu tot i que també pot afectar els dits menors (1).

La onicocriptosi té una prevalença en pacients de totes les edats, encara que és més habitual en pacients joves (8 i 21 anys). En aquest període d'edat, la seva incidència és major en homes que en dones, amb una proporció de 2:1 (2). Sent el canal més afectat el peroneal amb una proporció igualment de 2:1 respecte al canal tibial, encara que la afectació es pot donar en ambdós canals alhora (1).

L'etiologia de la onicocriptosi és variada encara que el factor mecànic exerceix el paper principal. Berthet, el 1902, va descriure la causa de la onicocriptosi com el resultat d'una hiperpressió variable en direcció sobre l'ungla.

Els factors predisponents a la onicocriptosi són multifactorials com el tall incorrecte de les ungles, calçat inadequat, traumatismes directes, maceració dels teixits per hiperhidrosi, hàbits higiènics inadequats, alteracions biomecàniques (com ara l'excés de pronació), curvatures patològiques de l'ungla o d'un dels seus laterals, iatrogenies quirúrgiques, patologia òssia subjacent, fórmula digital egípcia. Encara que de totes les causes abans esmentades, el factor mecànic, que és la pressió que rep la làmina unguial i és transmesa a les parts toves, i el tall incorrecte de la làmina unguial en el nen-adolescent són les causes més freqüents de onicocriptosi (1,3).

La onicocriptosi, segons la seva clínica es divideix en 4 estadis descrits per Mozena (4).

Article complert:

Estudi evolutiu sobre el període post quirúrgic en la tècnica de Ogalla

Estudio evolutivo sobre el periodo post quirúrgico en la técnica de ogalla