Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Passos en la cirurgia per mínima incisió a l'esperó calcani

Autores:
Lluis Castillo  Sáncez,  Joan  Lozano  Freixas,
Carles Rodríguez Romero.

Podòlegs

INTRODUCCIÓ

Presentem aquest article amb l'objectiu de transmetre la possibilitat del tractament quirúrgic en l'esperó calcani, alhora de fomentar la interacció i col · laboració entre clíniques podològiques. Això ens permet consensuar diagnòstics i tractaments complexos amb el màxim benefici per als nostres pacients.

PARAULES CLAUS

Esperó calcani, cirurgia podològica, tècnica de mínima incisió.

KEY WORDS

Calcaneus spur, podiatrist surgery, minimal incision surgery

ABSTRACT

We show you here the tecnich for the solution of the calcaneus spur by minimal incision surgery. We are explaining step by step the MIS surgery, the instrumental and the post-surgery period .

We want to high the relation between the podiatrists to comparate treatments with the objective of faint the best solution for our patients in difficult patologies.

 

 

 

 

Esperó calcani

El esperó calcani és una patologia freqüent en l'àmbit podològic i la incidència clínica fa que el nostre enfocament terapèutic sigui molt ampli, sent de gran rellevància el tractament ortopodològic. No volem entrar en detalls de l'etiologia, clínica, diagnòstic i tractaments, ja que estan àmpliament descrits i són coneguts pel podòleg. Enfocarem directament els criteris pels quals advoquem en realitzar el tractament quirúrgic i la descripció de la tècnica que fem servir.

CRITERIS QUIRÚRGICS

Hem considerat com a criteri previ al plantejament quirúrgic, l'escassa o nul · la evolució en la millora simptomàtica del pacient amb els següents tractaments:

  • No resolució de la patologia més enllà dels 12 mesos d'evolució.
  • Repòs prescrit en  les activitats de la vida diària que perjudiquen a aquesta patologia.
  • Tractaments amb infiltracions homeopàtiques, corticoides i AINE sistèmics.
  • Tractaments conservadors d'índole ortopodològica, calçateràpia, teràpies físiques i de fisioteràpia.

Article complert:

Passos en la cirurgia per mínima
incisió a l'esperó calcani

Pasos en la cirugía por mínima incisión en el espolón calcáneo