Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Cirurgia MIS dels helomes interdigitals

Lluis Castillo Sánchez
Professor Cirurgia MIS. (FUB-UAB). Membre AEMIS.

Eduardo Nieto García
Full Professor of the AAFAS. Membre Honorari d’AEMIS.

Leonor Ramírez Andrés
Full Professor of the AAFAS. Membre d’AEMIS.

Elena Nieto González
Fellow de la AAFAS. Membre d’AEMIS.

Resum

El contingut d’aquest article tracta sobre una patologia que també es freqüent a les nostres consultes, L’heloma interdigital.

Descriurem exhaustivament la seva etiologia i les seves possibles localitzacions, la tècnica quirúrgica amb procediments mínimament invasius i l’ instrumental necessari per a sol·lucionar definitivament aquesta patologia.

A través d’imatges pre-quirúrgiques i post-quirúrgiques de varis casos clínics, podrem visualitzar els gestos tècnics y els resultats  de diversos helomes interdigitals.

PARAULES CLAU: Heloma interdigital, exostosi, compresió condílea, capsula, desperiostitzador.

Abstract

This article is about a pathology common in our clinics, the interdigital heloma. We will describe its etiology and possible locations, the surgical technique with minimally invasive procedures and instrumentation necessary to resolve this pathology. Through preoperative and postoperative images of several clinical cases, we
can view the technical gestures and results of various helomas.

KEYWORDS: Heloma interdigital, exostosis, condylar compression, capsule, desperiostizador.

L’HELOMA INTERDIGITAL

Els helomes interdigitals son hiperqueratosi que es corresponen amb una zona de hiperpressió de punts ossis d’un dit contra l’altre₁. El mecanisme de producció es deu a microtraumatismes repetitius provocats per la pressió o la fricció a la que se sotmet una determinada zona del peu a on s’uneixen, per un costat, un relleu ossi o una exostosi i per un altre, els relleus del dit contigu, unit a l’acció externa del calçat.

Com a conseqüència de la isquèmia que ocasiona aquesta pressió continua es  genera una major activitat  dels queratinocits, donant lloc a un augment del gruix des de la capa basal fins la capa còrnia, formant un heloma2.

Les zones on s'ubiquen aquest tipus de lesions, tenen una major dificultat per a la transpiració, resultant en un increment de la humitat, proporcionant als helomes interdigitals un aspecte característic, envoltat d'un halo de maceració3.

La prevalença d'edat és a partir de la segona dècada de la vida, en un estudi realitzat per Alonso G., i col.3 la incidència d’aparició d'aquestes lesions té una proporció 3 vegades major en dones que en homes, a causa de les característiques estructurals de la sabata.

Els factors que influeixen en la formació d’aquests helomes són:

  • L’estructura irregualr que presenten les falanges dels dits, amb nombrosos relleus.
  • La formació de exostosi en punts concrets de las falanges.
  • Hipertrofia condilea.
  • Les desviacions digitals. Infraducció, supraducció.
  • Deformitats estructurals. Hallux Valgus, Quintos varos, dits en garra.
  • Excessiva longitud dels metatarsians i/o dits.
  • El calçat: las pressions y friccions desagradables que genera.

La seva localització més freqüent es la zona lateral dels dits, podent generar-se a qualsevol espai interdigital, ja sigui a la zona distal, mitja o proximal d’aquests.

Quan està format per la compressió de la base o del cap de la falange proximal del 5º dit amb el cap del 4º metatarsià i/o base de la falange proximal del 4º dit podem denominar-lo heloma de Molle o en fons de sac.

Aquests heloma de fons de sac, es manifesta a la comissura interdigital,  habitualment amb apariència de callositat encara que en ocasions per la maceració del propi espai interdigital apareix de color blanc i amb una textura tova 4,5,6,7.

La simptomatologia mes freqüent es el dolor sobre la zona on es localitza l’heloma que s’aguditza al calçar-se i podent arribar a limitar la deambulació.

Article complert:

Cirurgia MIS dels helomes interdigitals

Estudio sobre la prevalencia de alteraciones morfoestructurales de las extremidades inferiores en corredores afectados por el síndrome de la Cintilla iliotibial