Esperó de Calcani

Antes Después

Es tracta de la formació d'una exostosi (creixement en forma de punta de fletxa) òssia a nivell de la inserció de la fàscia al calcani com a conseqüència d'un estrès local mantingut en el temps. L'excés de pes o una arquitectura molt exagerada del peu poden accelerar la formació d'aquest procés. Cursa amb fort un dolor en començar a caminar al matí o després d'un període de repòs, que s'alleuja passats uns moments.

Quan el tractament amb plantilles i l'aplicació d'infiltracions no resol el problema, la solució quirúrgica mitjançant la Cirurgia de Mínima Incisió és d'elecció, ja que, amb l'aplicació d'anestèsia local a la zona del taló i una incisió d'1-2 mm sense sutura, s'elimina l'esperó de calcani i permet caminar des del primer moment sense dolor pràcticament.