Podologia

   El servei de Podologia de Pododent Estetic compta amb la més avançada tecnologia i els últims tractaments dins del camp de la Podologia i la Podiatría com:

  • L'estudi biomecànic informatitzat de la marxa.

  • Plantilles a mida per esportistes amb els últims materials.

  • Cirurgia Mínima Invasiva o microcirurgia per al tractament de galindons i dits en martell.

Galindó o Hallux Valgus

Hallux Abductus Valgus o 'Juanete' Hallux Abductus Valgus o 'Juanete'    Galindó o Hallux Valgus

   El galindó o hallux valgus és la hipertròfia o deformació del cap del 1 º metatarsià i la desviació del primer dit en abducció o cap a 2 º dit. Sol produir dolor en repòs o la deambulació, i la deformitat dels dits contigus, a més de la deformitat estètica.

   La causa és multifactorial causa de l'herència genètica, encara que influeixen també factors externs com l'ús excessiu de calçat de taló alt i punta estreta.

   La cirurgia de mínima incisió o microcirurgia corregeix la deformitat amb anestèsia local, deambulació immediata i un període postquirúrgic breu d'entre 3-4 setmanes.

Dits en urpa i dits en Martell

Dedo en martillo Dedo en martillo

   Dits en urpa i dits en Martell

   El dit en martell és la deformitat òssia i tendinosa d'un dit del peu que adquireix la posició en urpa, produint al dors del mateix un frec amb el calçat amb el consegüent call dorsal o en tou (punta del dit) produint dolor a la deambulació i dificultat per calçar-se.

   La causa sol ser la pressió del galindó (1 º dit), calçat de punta estreta o bé desequilibri en el suport del peu.

   El tractament quirúrgic mitjançant cirurgia MIS és breu, definitiu i senzill sense punts de sutura.

Galindó de sastre

Juanete de sastre Juanete de sastre

   Galindó de sastre

   El galindó de sastre és la deformitat i creixement del cap del 5 º metatarsià i la desviació del 5 º dit cap adducció o cap a dins, produint igual que en el galindó de 1 º dit dolor i un mal efecte estètic, com dificultat per calçar-se.

   Sol donar-se amb menor freqüència que el galindó normal i les causes són les mateixes que per al 1 º dit.

Neuroma de Morton

Neuroma de Morton Neuroma de Morton

   Neuroma de Morton

   El neuroma de Morton es defineix com la inflamació crònica del nervi plantar, per la compressió del mateix al seu pas entre els caps metatarsals, a nivell del 3 º espai intermetatarsal, encara que pot donar-se en qualsevol espai metatarsal. Produeix un dolor urent i punyent que s'irradia cap als dits que afecta, produint de vegades formigueig i parestèsies en els mateixos.

   Les causes solen ser l'enfonsament de l'arc anterior del peu amb la consegüent deformitat dels metatarsians, l'ús excessiu de calçat alt i estret, a més de l'excés de pes.

   La cirurgia de mínima incisió tracta de descomprimir el nervi sense seccionarlo, sense produir les seqüeles de la cirurgia oberta. Permetent una deambulació immediata.

Metatarsàlgia

Metatarsalgia Metatarsalgia

   Metatarsàlgia

   La metatarsàlgia és el dolor a la zona dels metatarsians a la deambulació, produïda per una inflamació aguda o crònica del cap dels metatarsians o bé del teixit tou adjacent.

   Sol estar produït per un peu amb el metatars enfonsat, o bé per tenir un o diversos metatarsians massa llargs o plantaflexionats.

   Afavoreix la seva aparició l'ús freqüent de calçat massa alt, un peu pronat, un peu supinador i un peu cau. L'excés de pes és un altre factor determinant.

Onicocriptosi

Onicocriptosis Onicocriptosis

   Onicocriptosi

   La onicocriptosi consisteix en l'enclavament d'un o dos laterals d'una ungla del peu produint en molts casos inflamació i infecció amb l'aparició d'un fibroma piogènic.

   Les causes solen ser el mal tallat de la ungla, sabata estreta, forma de l'ungla en teula de Provença o patologies adjacents com la exostosi subungueal.

   La solució consisteix en una simple cirurgia mitjançant la tècnica del fenol o fenol-modificat amb anestèsia local del dit sense punts de sutura, ni dolor i que permet caminar des del primer instant, sense la necessitat de fer cap repòs.

Exostosi subungueal

Exóstosis subungueal Exóstosis subungueal

   Exostosi subungueal

   Es defineix com una proliferació osteocartilaginosa de caràcter benigne, que amb el temps acaba provocant una hipertròfia òssia parcial, circumscrita a la superfície de la cara dorsal de la falange distal dels dits.

   Aquesta afecció pot causar dolor per si mateixa al llit subunguial i provocar símptomes propis. Podent ser concomitant a la onicocriptosi o ser causa d'aquesta per deformar la làmina unguial.

   La cirurgia de mínima incisió o cirurgia MIS ens ofereix una solució definitiva, indolora, ràpida i sense cap complicació.

Call interdigital

Callo interdigital Callo interdigital

   Call interdigital

   El call o heloma interdigital és una formació de pell dura, seca i profunda que es forma entre els dits com a conseqüència del frec excessiu entre ells, a causa del pinçament entre dues espícules òssies dels dits implicats o per un mal posicionament (un dit muntat a sobre d'un altre) donant lloc a aquest call interdigital.

   El tractament conservador mitjançant ortesis de silicona sol donar bon resultat encara que no definitiu, de manera que la cirurgia de mínima incisió resol el problema ràpidament, sense dolor ni sutura, deambulant des del primer instant.

IPK o Call per Inclusió

IPK o Callo por Inclusión IPK o Callo por Inclusión

   IPK o Call per Inclusió

   El IPK és una formació hiperqueratósica profunda que surt a nivell metatarsal i que està en contacte directe amb el metatarsià que el produeix, bé en la fase de suport estàtic o en la fase de propulsió dinàmica. El metatarsià que produeix el IPK sol estar plantaflexionat o bé és massa llarg.

   El call o heloma per inclusió sol ser molt dolorós i l'única alternativa per a la solució completa, a més a més de tractar amb plantilles de descàrrega, és l'opció quirúrgica mitjançant cirurgia MIS o microcirurgia.

Fascitis plantar

Fascitis plantar Fascitis plantar Fascitis plantar

   La fascitis plantar és la inflamació aguda o crònica de la fàscia plantar del peu al punt d'inserció en el calcani, a causa d'un excés de tensió en aquest punt.

   La simptomatologia és un dolor característic que apareix al matí quan el pacient s'aixeca i posa el peu a terra, que millora amb la deambulació.

   Pot donar lloc a un esperó de calcani i el seu tractament principal és la plantilla, encara que en casos de fascitis plantar crònica l'opció quirúrgica mitjançant cirurgia de mínima incisió és definitiva.

Esperó de Calcani

Espolón Calcáneo Espolón Calcáneo

   Esperó de Calcani

   El esperó de calcani és una excrescència òssia en forma de pic que surt a la zona plantar de l'os calcani com a conseqüència d'un excés de tracció de la fàscia plantar en aquest punt.

   Sol produir un dolor important al taló al matí al recolzar el peu, que millora a l'hora de caminar.

   Les causes més freqüents són el peu cau, el peu pronat i l'excés de pes. El tractament inicial consta de plantilles de descàrrega, encara que en casos en què el tractament conservador no funciona, la cirurgia mínimament invasiva ens ofereix una solució definitiva i de ràpida recuperació, sense sutura, i caminant des del primer dia.

Síndrome de compressió calcània

Síndrome de compresión calcánea Síndrome de compresión calcánea

   Síndrome de compressió calcània

   La síndrome de compressió calcània es defineix com una acumulació de líquid sanguinolent a l'interior de l'os calcani donant lloc a un mal de compressió durant la deambulació i diferent del dolor de l'esperó, encara que de vegades pot associar.

   Les causa sol ser el microtraumatisme repetitiu al taló per estar moltes hores dret i l'excés de pes. En aquest cas el tractament amb plantilles no funciona i l'única alternativa és la quirúrgica mitjançant cirurgia mínimament invasiva o microcirurgia amb anestèsia local, sense sutura i deambulació immediata.